Skip to content

RIJKDOM

We woonden nog in een dorp toen onze kinderen naar de basisschool gingen. Daar besefte ik dat kunst- en cultuureducatie niet voor iedereen toegankelijk was. Jammer, vooral omdat het zo’n ongelofelijke rijkdom biedt. Daar lag ruimte voor mij. Als ouder en schoolvrijwilliger werd ik binnen een aantal PO-schoolstichtingen pleitbezorger voor kunst- en cultuureducatie, om in 2007 van mijn hobby mijn werk te maken. 

De andere blik

De verwondering die kunst brengt, stemt mij gelukkig. Het inspireert, ook als een werk mij niet aanspreekt. Het maakt mij kritischer en het dwingt mij – vaak ongevraagd – om op een prettige wijze anders naar mijzelf, mijn omgeving, mijn werk en de wereld te kijken. Dat vind ik zó bijzonder dat ik het iedereen gun. 

Kunst en cultuur verdienen aandacht. We leven in een tijd waarin de veranderingen in ons werk, het onderwijs en privé sneller gaan dan we soms bij kunnen houden. Kunst reageert daarop, het ervaren ervan vertraagt het tempo van de veranderingen. Cultuur is overal, kunst is een uitingsvorm daarvan. Kunstenaars hebben het in zich om vanuit hun creativiteit en verbeeldingskracht uiting te geven aan de omgeving en de maatschappij waarin we leven. 

Ruimte nemen om afstand te nemen

De toepasbaarheid is breed. Vanuit mijn ervaring binnen de sectoren kunst, onderwijs en het sociaal domein nemen we samen de ruimte om nieuwe ervaringen te creëren die jou (al dan niet samen met jouw collega’s) helpen stilstaan en ruimte te nemen om afstand te kunnen nemen. De manier waarop is altijd vanuit gezamenlijke afstemming, laagdrempelig en toegankelijk.

Ik vind het leuk om te verbinden, te begeleiden en te ondersteunen vanuit de vraag van een ander. Dit kan bijvoorbeeld door samen naar een kunstwerk te kijken vanuit een persoonlijke invalshoek, hulp bij het vormen van een visie waar kunst een doel of middel is, maar ook de rol van projectleider past mij. Iedereen die openstaat voor een dergelijke ervaring met kunst of zich wil verdiepen of verbreden, heet ik graag welkom.

Met groet, Dian

“Een ervaring is iets waaruit men veranderd tevoorschijn komt.” Michel Foucault, filosoof

Studie

In 2020 heb ik met heel veel plezier de Master Education of Arts aan de Fontys Hogescholen en begeleider Art Based Learning afgerond. Omdat ik geloof in een leven lang leren ben ik vrijwel continu bezig met het volgen van trainingen en cursussen. Ik wil mijn persoonlijke blik op kunst- en cultuureducatie vergroten, maar ook bekrachtigen om anderen daarin te begeleiden. Trainingen en cursussen heb ik gevolgd bij onder andere HKU Utrecht, Artez Hoge Scholen Arnhem, Kunstloc Brabant, NIVOZ Driebergen, School of Live in Amsterdam. Daarnaast heb ik ook mijn diploma Projectmanagement (NCOI). Het helpt mij met het gestructureerd kijken naar mijn werk.

Publicaties

15 april 2021 – NIVOZ – Het Kind, een digitaal platform voor het onderwijs in Nederland: Oproep ‘Schoolleider, bespreek de pedagogische waarde van kunsteducatie met je team.’

11 november 2020 – LKCA, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst – Cultureel Kapitaal, een digitaal platform: Cultuur op school, buiten school en in zorg en welzijn: Hoe krijgen we schoolleiders gemotiveerder voor cultuureducatie?

24 augustus 2020 – NIVOZ – Het Kind, een digitaal platform voor het onderwijs in Nederland: Cultuureducatie hoger op de agenda met ‘Art Based Learning‘

18 augustus 2020 – Mestmag, het culturele onlineplatform voor cultuureducatie in Noord-Brabant: Cultuureducatie hoger op de agenda met ‘Art Based Learning

10 juni 2020 – Mestmag, het culturele online platform voor cultuureducatie in Noord-Brabant: Mensen inclusief verbinden met kunst

25 februari 2020 – Prikkels het online- en offline magazine over cultuuronderwijs van Plein C, Kunst Centraal en Kunstloc Brabant: Een rok vol verhalen (pag. 24-25)

Werkervaring

Vanaf 2022 werk ik als beleidsmedewerker Kunst en Cultuur voor MijnGemeenteDichtbij voor de gemeenten Sint-Michielsgestel en Boxtel.

Incidenteel en op aanvraag ben ik actief als zelfstandig kunsteducator.

Tussen 2007 tot en met 2022 werkte ik als cultuurcoach en intermediair. Dat betekende dat ik als onafhankelijk bemiddelaar een brug sloeg tussen kunst- en cultuureducatie enerzijds en het onderwijsveld, culturele sector en het sociaal domein anderzijds. Hiervoor werkte ik een aantal dagen per week bij Plaza Cultura in Vught en Sint-Michielsgestel. 

Vóór 2007 ben ik werkzaam geweest in diverse functies binnen de zorg, welzijn en publieke- en zakelijke dienstverlening. Daarom ligt mijn doelgroepaffiniteit vooral in die sectoren. Om mijn blik nog verder te verbreden ben ik sinds 2022 als voorzitter  toegetreden tot het bestuur van educatief en creatief centrum De Eijnderic in Heesch.

Opdrachtgevers

Facilitering diverse kunstkijkmethodes met museumdocenten van Van Bommel Van Dam bij het Noordbrabants Museum en Design Museum  in ‘s-Hertogenbosch, juli 2022

Ontwikkeling: Een Wondervol Weekend waar rust, kijken en ervaren door Art Based Learning en zelf creëren voorop staat.

Intermediairs kunst- en cultuureducatie, netwerk noord-midden Brabant: Art Based Learning ervaren, bij Willem Twee in Den Bosch, april 2022

Philharmonie zuidnederland – doelgroep medewerkers van diverse afdelingen: Art Based Learning bij Museum Van Bommel Van Dam in Venlo, maart 2022

Ontwikkeling: Werkstation cultuureducatie voor schoolleiders 2, waar onderzoek, pedagogische opgave en delen voorop staan i.s.m. Kunstloc Brabant, Wilma van Esch en dansers Lotte en Lara.

Stichting Onderwijs Midden Limburg, doelgroep kunstvakdocenten voortgezet onderwijs: Art Based Learning ervaren, Museum Cuypershuis in Roermond, maart 2022

Uitgeverij Staal & Roeland BV, doelgroep kunstvakdocenten voortgezet onderwijs door heel NL: 2x digitale Art Based Learning, februari 2022

Werkstation cultuureducatie voor schoolleiders 1 i.s.m. Kunstloc Brabant: Art Based Learning, De Pont in Tilburg, oktober 2021

Intermediairs kunst en cultuureducatie Zuidoost-Brabant – intermediairs netwerk i.s.m. Kunstloc Brabant: Art Based Learning ervaren. Willem Twee tentoonstellingsruimte Den Bosch, september 2021.

Kunst&Co Uden – doelgroep schoolleiders primair onderwijs: Art Based Learning. KRONA in Uden, september 2021.

De Nollen Den Helder – landschapskunst R.W. vd Wint – bijdrage docentendag 1: Hoe kan De Nollen betekenisvol zijn voor het po en vo-onderwijs in Noord-Holland? De Nollen in Den Helder, september 2021.

SintLucas Boxtel – doelgroep docenten: Hoe kan Art Based Learning bijdragen aan de creatieve opleiding die SintLucas is. Digitaal en in Museum De Pont in Tilburg, juli 2021.

Fontys Hogescholen voor Kunsten – doelgroep studenten: Expertisegesprekken om studenten kritisch naar hun eigen leer- en ontwikkelingsproces te laten kijken en handelen. Digitaal juni 2021.

Cultuur-Contact Helmond – doelgroep intermediairs: Welke toepassing kan Art Based Learning hebben binnen het onderwijs. Cacaofabriek in Helmond, mei 2021. 

Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch – doelgroep teamleiders: Hoe kan kunst bijdragen aan diepgaande gespreksvoering? JBZ in Den Bosch, maart 2021.

PABO Helmond – doelgroep Pabostudenten: Ervaring met kunst door Art Based Learning. Willem Twee in Den Bosch, september 2020.

Erfgoed Brabant – doelgroep educatiemedewerkers: Welke rol kan Art Based Learning vervullen binnen erfgoededucatie? Noordbrabants Museum in Den Bosch, januari 2020.

Diverse samengestelde groepen volwassenen en kinderen gericht op persoonlijke ervaring met kunst bij Willem Twee, Den Bosch, Museum Jan Cunen in Oss en digitaal vanaf juni 2019.

Projecten

Behalve maatwerk leveren als kunsteducator, heb ik als projectleider ook een aantal grote gemeentebrede kunsteducatieprojecten opgezet. Vaak was het uitgangspunt van deze projecten het vieren van vrijheid, een gemeentejubileum of extra aandacht geven aan sociaal maatschappelijke thema’s. Samen met een kunstenaar een concept bedenken dat waardevol is voor een breed publiek en waarbij het proces voorop staat. Om van te leren, maar ook om gezamenlijk een oogstrelend kunstwerk te realiseren. Grote projecten waar bijvoorbeeld 1500 tot 3000 mensen aan deelnemen (denk aan leerlingen, ouders, overgrootouders) die samen een groot werk vormen, zijn voor mij geen probleem. Op deze website heb ik een aantal voorbeelden uit de praktijk verzameld.